klei-dialoog

evolutie - 2017
mixed media - 0.60 x 2.00

Het Friese zeekleilandschap is gevormd door de zee. Door het onophoudelijk proces van aanvoer en bezinking van kleideeltjes slibden steeds hoger slikken op. De dikke lagen klei in het huidige zeeklei gebied zijn daarvan de resten. Vandaag de dag is aan de kust van de Waddenzee nog te zien hoe de zeeklei wordt gevormd.  Buitendijks de kwelders en binnendijks de vruchtbare klei. 

Daar op de Friese zeeklei ben ik aan de voet van de dijk geboren.  

Het Wad en het proces van het ontstaan van de Friese zeeklei, de vruchtbaarheid en de verbondenheid hiermee intrigeert en inspireert mij. Het is een terugkerend thema in mijn werk.
doorsnede - 2017
mixed media - 0.15 x 0.05 x 0.05


ontstaan - 2018
mixed media - 0.40 x 0.10 x 0.10


kleiplaat - 2018
mixed media - 0.30 x 0.30

seizoenen - 2018
mixed media - ø 0.15 x 040 / 0.50
terp - 2018
mixed media ø 0.20 x 0.15 
kleimonster - 2018
mixed media - ø 0.10 x 0.13